Viktiga förändringar av kör- och vilotider

Den 11 april 2007 sker en rad förändringar av reglerna i EU om kör- och vilotider för bussar och godstransportfordon tyngre än 3,5 ton. De viktigaste nyheterna är i korthet:

 

Körtid

 • Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under en tvåveckorsperiod får körtiden totalt vara 90 timmar.

Rast

 • Rasten ska fortfarande vara minst 45 minuter. Den kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar. Den första delen måste vara minst 15 minuter och den andra delen, som måste ligga sist, måste vara minst 30 minuter.
 • Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas alltid en ny körperiod på högst 4,5 timmar.

Dygnsvila

 • Dygnsvilan är oförändrat 11 timmar, men den får minskas till som lägst 9 timmar tre gånger per vecka utan kompensation.
 • Dygnsvilan kan delas i två delar. Den första perioden måste bestå av minst 3 timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst 9 timmars sammanhängande vila.
 • En normal dygnsvila kan avbrytas högst två gånger för att köra ombord eller av tåg eller färja. Avbrotten får inte vara längre än högst 1 timme.

Veckovila

 • Den normala veckovilan är en viloperiod på minst 45 timmar, men den kan minskas till som minst 24 timmar varannan gång. Minskningen ska dock kompenseras genom att motsvarande vila tas tillsammans med en vila på minst 9 timmar före utgången av den tredje veckan efter veckan ifråga.
 • Veckovilan kan minskas till 24 timmar även vid vistelse på hemorten.
 • En veckovila ska inledas senast efter sex 24-timmarsperioder
  (6x24 timmar=144 timmar) räknat från slutet av föregående veckovila.
  Detta gäller även vid internationell persontrafik.

Multibemanning

 • Vid multibemanning (minst två förare i fordonet) ska varje förare ha en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilan.
 • Närvaron av minst två förare är frivillig under första timmen av multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden.
 • Att sitta bredvid den förare som kör registreras som tillgänglighet och kvalificerar för rast.

Diagramblad

 • Diagrambladen till analog färdskrivare och eventuella utskrifter måste förvaras i kronologisk ordning och i läsbart skick.