Södra Länken


Trafikleden är 6 km lång och av dessa går 4,5 km i tunnel.
När Södra Länken öppnar kan 60 000 fordon varje dygn färdas i
tunnlarna och därmed skonas miljön i Årsta, Johanneshov och Hammarbyhöjden.

Fotot taget från  Lastbilen