Sune Carlssons Åkeri

 

 Sune Carlssons Åkeri är ett privatägt företag med lång erfarenhet i åkeribranchen. Företagets grundare, Sune Carlsson, köpte den första lastbilen redan 1938. Fram till kriget bestod Sunes transporter i huvudsak av ved till trädgårdsmästeriet på Årydbruk, samt diverse hjälp till bönderna eftersom det var få som ägde en traktor. Efter kriget gick bruket sämre och Sune riktade mer in sig på att köra grus till olika väg- och husbyggen.

Under åren 1967 - 2007 då Sunes söner drev företaget har det med tiden expanderat till ca 45 anställda, 16 bilekipage där de flesta går i tvåskift, flera grävmaskiner, hjullastare, sorterverk och en krossanläggning i egen bergtäkt. Företaget är idag placerat i Åryd, i de lokaler som man byggde och tog i bruk 1976.

Sedan den 1 juni 2007 ingår Sune Carlssons Åkeri i Smålandslogistik-koncernen. I och med denna försäljning lämnar bröderna över företaget och ansvaret till den Nybrobaserade, familjeägda åkerikoncernen och drivs här vidare i samma goda anda i form av ett enskilt dotterbolag.  Med en stor åkerikoncern i ryggen är vi nu ännu starkare och ser fram emot nya utmaningar i framtiden.

I december 2007 förvärvade Sune Carlssons Åkeri en del av företaget Lessebo Skog & Flis. Genom förvärvet breddar man verksamheten till att nu även omfatta transporter av rundvirke.

I augusti 2008 förvärvades Bengt-Olofs Åkeri i Lessebo AB. Därmed utökas rundvirkestransporterna med ytterligare en bil.

I februari 2010 förvärvades tre timmerbilsekipage av Bo-Åke Hjalmarsson i Skåne. Tanken med förvärvet är att uppnå en bättre logistik och framförallt att minska tommilen.  

 

 

 

 

 

 

 

e69d33