Old ???

Helmer i förare hytten

Hilding  Sandberg


G1930