Bildades 1962
Glöm ej att skriva i
gästboken
Gästbok

     Svenska Dieselresor varit på resa

"Dieseldoft"
en resa från förr till nu
Nu är vi på G en lördag framåt
Träffas vi i Växjö
Janne Klasén
Tar i mot anmälan

Äntligen ser det ut att lätta och då kör vi igång något den 6/11. Snart kommer mer information

Personal mötte på "Dieseldoft"


AGA bilen


Växjö Bilfrakt såldes
Från o med 1996 02 01 ett antal Bilspeditonstransportörerhar bildat ett ägarkonsortium.
fördelningen var följande


Strålfors Åkeri AB Ljungby 33.3 %
Börges Transport AB Nybro 33.3%
Hägerstens Åkeri AB Stockholm 16,9 %
A Erlandssons Åkeri  Ängelholm 3,3 %
Mörbylånga Åkeri AB Mörbylånga  3,3 %
Ö G S Åkeri AB Örebro  3,3%
Aros Frakt AB Västerås 3,3%
Hjelms Åkeri AB Malmö3,3%
i dag är det
Smålands Logistik AB
som ägare

  

 


sänd till e-majl  anders@TABORTvaxjobilfrakt.se