Bildades 1962
Glöm ej att skriva i
gästboken
Gästbok

     Svenska Dieselresor varit på resa

Växjö Bilfrakt såldes
Från o med 1996 02 01 ett antal Bilspeditonstransportörerhar bildat ett ägarkonsortium.
fördelningen var följande


Strålfors Åkeri AB Ljungby 33.3 %
Börges Transport AB Nybro 33.3%
Hägerstens Åkeri AB Stockholm 16,9 %
A Erlandssons Åkeri  Ängelholm 3,3 %
Mörbylånga Åkeri AB Mörbylånga  3,3 %
Ö G S Åkeri AB Örebro  3,3%
Aros Frakt AB Västerås 3,3%
Hjelms Åkeri AB Malmö3,3%
i dag är det
Smålands Logistik AB
som ägare

 

  

 


sänd till e-majl  anders@TABORTvaxjobilfrakt.se