Gävle


Gått Kaffe  vy från rummet
RUNE FRÅN BORÅS  Per  Värnamo


Skruva
Kent  nybro  Patrik  Kristianstad


Skruva


Det var lindrigt

Mika  lots Gävle


Janne   , Per
vid tankning