Jan Carlsson      Sune Hjelm
Bild år1965

Köttbilen till höger 


VOLVO F89
Köttis Leine Flink
År 1974

             Anders i en VOLVO F89a                                Helmer i en VOLVO ?