Böter

Fler här
sidan44 vilotider
sidan 49 faligt gots

Vilka bötesbelopp gäller vid de vanligaste trafikförseelserna?

Följande bötesbelopp gäller från och med den 1 oktober 2006.

Hastighet

 • Hastighetsöverträdelser på 30- och 50-väg:
  1-10 kilometer över hastighetsgränsen 2.000 kr
  11-15 kilometer över hastighetsgränsen 2.400 kr
  16-20 kilometer över hastighetsgränsen 2.800 kr
  21-25 kilometer över hastighetsgränsen 3.200 kr
  26-30 kilometer över hastighetsgränsen 3.600 kr,
  31-40 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kr.
  Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.
   

 • Hastighetsöverträdelser på 70-, 90-, 110- och 120 väg:
  1-10 kilometer över hastighetsgränsen 1.500 kronor
  11-15 kilometer över hastighetsgränsen 2.000 kr
  16-20 kilometer över hastighetsgränsen 2.400 kr
  21-25 kilometer över hastighetsgränsen 2.800 kr
  26-30 kilometer över hastighetsgränsen 3.200 kr
  31-35 kilometer över hastighetsgränsen 3.600 kr
  36-40 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kronor.
  41-50 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kronor.
  Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.

Skyddsutrustning

 • Ej använt bilbälte förare 1.500 kr. Inte sett till att minderåring använder bilbälte eller motsvarande (till exempel bilbarnstol/kudde) 2.500 kr.
   

 • Ej använt skyddshjälm knäppt eller oknäppt för moped, EU-moped och motorcykel för förare 1.500 kr, för passagerare över 15 år 1.500 kr, för passagerare under 15 år 2.500 kr.
   

 • Cykelförarens ansvar att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm, 500 kronor.

Fört fordon mot rött ljus

 • Motordrivet fordon, ej moped klass II, 3.000 kronor.
   

 • Cykel/moped klass II, hästfordon, 1.500 kronor.

Fört fordon i körfält som anvisats för annat/andra slag av fordon

 • Motordrivet fordon, ej moped klass II, 1.000 kronor.
   

 • Cykel, moped klass II, hästfordon, 500 kronor.

Fört fordon utan att ha belysning tänd under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt på grund av väderförhållanden eller liknande

 • Bil/motorcykel/moped klass I, traktor, motorredskap släpfordon/efterfordon 1.200 kronor.
   

 • Moped klass II, 500 kronor.
   

 • Cykel/hästfordon, 500 kronor.

Fordonslast som inte är fastgjord eller övertäckt

 • Motordrivet fordon, ej moped klass II, 1.500 kronor.
   

 • Moped klass II eller annat fordon 500 kronor.

Otillåten paråkning på cykel/moped, det vill säga skjutsning

 • Förare och passagerare, 500 kronor.
   

 • Överträdelse av omkörningsförbud, 3.000 kronor.

Ej iakttagit stopplikt

 • Motordrivet fordon, utom moped klass II, 2.500 kronor.
   

 • Cykel, moped klass II, hästfordon, 1.000 kronor

Ej iakttagit väjningsplikt 

 • Motordrivet fordon, utom moped klass II, 2.000 kronor.
   

 • Cykel/moped klass II/hästfordon, 1.000 kronor.

Ej givit tecken vid sväng

 • Motorfordon, ej moped klass II, 500 kronor.
   

 • För cykel och moped klass II, 500 kronor.

Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/just ska gå ut på obevakat övergångsställe

 • Motorfordon, ej moped klass II, 3.000 kronor.
   

 • För cykel och moped klass II, 1.000 kronor.

Kört för nära framförvarande fordon

 • Motordrivet fordon, ej klass II moped, 1.200 kronor.
   

 • Övriga fordon, 500 kronor.

Däck

 • Däck med otillräckligt profildjup för bil/mc 1.200 kronor.
   

 • Dubbade däck under otillåten tid, 500 kronor.
   

 • Ej använt vinterdäck under föreskriven tid 1.200 kronor.
   

Utrustning

 • Baklyktan saknades/ur funktion/bristfällig under mörker 1.600 kr.
   

 • Reflex(er) saknades/bristfällig(a )under mörker 1.000 kr.
   

 • Strålkastare framtill saknades/ur funktion/bristfällig under mörker 1.600 kronor
  (I dagsljus är dessa brott halverade).


Registreringsskyltar

 • Fordon utan registreringsskylt, 1.500 kronor.
   

 • Ej väl synlig registreringsskylt, eller i sådant skick att den inte går att avläsa, 1.500 kronor.
   

 • Underlåtenhet att snarast sätta fast kontrollmärke på registreringsskylt, 500 kronor.

Körkort

Vid färd ej medfört körkort/bevis om att körkort utfärdats och handling som styrker förarens identitet. Gäller personbil, lastbil, buss,
motorcykel, terrängvagn och motorredskap klass I,
är bötesbeloppet 500 kronor.


Jag har frågor om parkeringsböter. Vart vänder jag mig?

Om du har fått parkeringsavgift som du anser vara felaktig kan du överklaga. Vänd dig då till polismyndigheten i det län som du har fått böterna och överklaga skriftligen.
Övriga frågor om felparkeringsavgifter ställer du till Vägverket 0771-119 119.

Bestämmelser om felparkeringsavgifter finns att läsa i Svensk Författningssamling (SFS 1976:206)

Det är Vägverket som administrerar kommunernas parkeringsanmärkningar. Läs mer på Vägverkets webbplats