Uråsa flygfält
Smålands Logistik's sommarfest, i Uråsa den 30/8 2008
2

Uråsa flygfält är ett numera nerlagt militärflygfält utanför Växjö i Småland.

Basen uppfördes i slutet av 1950-talet och under nästan hela basens historia har F17 stått för underhållet. 1997 avvecklades basbataljonen samtidigt som den fasta personalen drogs in. Fram till 2000-talets början underhölls basen, och blev sidobas till Byholma flygplats. I och med detta övertog F10 i Ängelholm ansvaret, men när även basbataljonen på Byholma avvecklades så utgick Uråsa flygbas ur krigsorganisationen. Uråsa var en attack- och spaningsbas, men även räddningshelikoptrar krigsplacerades där. Det skedde aldrig någon utbyggning till BAS-90, trots att noggranna förstudier gjordes. Huvudbanan (Helge) har måtten 2260 x 30 meter och betecknas 16/34 efter banriktningen i 10-tal grader.

Flygfältet ägs numera av [Träfrakt Götaland AB] som hyr ut det för förvaring av träråvara samt trafikutbildningar och motorsportaktiviteter. På fältet är utbildnings- och eventföretaget MotorEvent AB baserat.


2