Seghalla
10/9 2005
Seghalla Grillbuffé, underhållning och senare dans till 
Thor Leifs orkester